• Centrum Muzyki w Krakowie
  • Centrum Muzyki w Krakowie
  • Centrum Muzyki w Krakowie
  • Centrum Muzyki w Krakowie

Projekt strony prezentującej wyniki konkursu ideowo-studialnego
na Centrum Muzyki w Krakowie. Projekt niezrealizowany.