Grill Bar z ambicjami. Koncepcja graficzna marki.
Projekt logo, karty menu, materiały prezentacyjne, strona www.

Logo Felek Grill BarMenu Felek Grill BarStrona www Felek Grill Bar