Broszura informacyjna i katalog wystawy. Okładka: A4, klejona, 4+4, kreda mat 300g, folia mat, lakier UV. Wnętrze: 4+4, kreda mat 180g.

Broszura informacyjna Manggha Kraków

Broszura informacyjna Manggha Kraków

Katalog Manggha Kraków

Katalog Manggha Kraków

Katalog Manggha Kraków

Katalog Manggha Kraków

Katalog Manggha Kraków

Katalog Manggha Kraków