Materiały graficzne i kampanie promocyjne dla sieci komórkowej Plus.
Koncepcja graficzna marki (ATL + BTL + POS).

Plus
Plus
Plus dla biznesu
Plus dla biznesu
Plus dla biznesu