Projekt i realizacja kampanii promocyjnej Tauron „Słoneczny Pakiet”.