Materiały drukowane: broszury, plakaty, wydawnictwa jubileuszowe, raport roczny.

45 lat MPEC Kraków

45 lat MPEC Kraków

MPEC Kraków

MPEC Kraków

MPEC Kraków

MPEC Kraków

MPEC Kraków

MPEC Kraków

Raport Roczny MPEC Kraków

Raport Roczny MPEC Kraków

Raport Roczny MPEC Kraków