Raporty roczne przygotowywane w latach 1994–99. Dla firm takich jak: Krakchemia, Drosed, Bauma, MPEC Wrocław, Lubiana, Pemug, PGNiG.

Raport roczny Drosed 1997

Raport roczny Drosed 1997

Raport roczny Buma 1999

Raport Roczny Buma 1999

Raport roczny MPEC Wrocław 1999

Raport roczny MPEC Wrocław 1999

Raport roczny Lubiana 1998

Raport roczny Lubiana 1998

Raport roczny Pemug 1999

Raport roczny Pemug 1999

Raport roczny PGNiG

Raport roczny PGNiG

Raport roczny Krakchemia 1994

Raport roczny Krakchemia 1994

Raport roczny Krakchemia 1994

Raport roczny Krakchemia 1994